Библиски Речник и Јовановите посланија

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонско Сонце“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини…кои…