Учителот и револуционер, Ѓорѓи Поп Христов – Крстоарец – II дел

За одбележување е податокот дека во текот на Илинденското востание Ѓорѓиучествувал во нападот на железничката станица во…