ВИСТИНАТА ЗА ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЛЕМИОТ МАКЕДОНЕЦ ЃОРЃИЈА – ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ОД САД

ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „ЃОРЃИЈА – ЏОРЏ АТАНАСОСКИ“ НА СЛАВЕ КАТИН Монографско дело „Ѓорѓија Џорџ Атанасоски“ на авторот Славе…