85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ

ВРАЌАЊЕ НА ГОЈКО ВО МАКЕДОНИЈА ЗА ДА СТУДИРА ВО СКОПЈЕ По завршувањето на средното училиште во Софија,…