СЕМЕЈНОТО СТЕБЛО НА ФАМИЛИЈАТА СТАМЕВЦИ 

Светозар-Светле Стамевски  е исклучително доблестен, комуникативен и полн со позитивна енергија Македонец, Затоа, за подобро да го портретираме…