За признавањето на Република Македонија од САД под нејзиното уставно име

Одлуката на Соединетите Американски Држави (САД) во билатералните односи со Република Македонија да го користи нејзиното…