ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ СО ПОТЕКЛО ОД РУСИНОВО

Во Малешевската Котлина, а со тоа и во Русиново,  сè до Втората светска војна имало педесетина…