ПОЛОШКА РАЗГЛЕДНИЦА

Тетовскиот крај во Македонија е опколен со раскошните природни планински врвови, особено на Шара, од каде…