Прво поколение во вечниот град Рим ( Дел 1 )

Во 1969 година Македонската православна црква, македонската држава и македонскиот народ достојно го одбележаа 1100-одишниот јубилеј од смртта…