Поклоненија пред гробот на Св. Кирил во Рим

ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ Во пресрет на 1969-та година, кога се навршуваа 1.100…

Прво поклонение во вечниот град Рим – Дел 2

По повод 1100-годишниот јубилеј за свети Кирил Солунски, Македонската академија на науките и уметностите и Универзитетот…