ОСВЕТУВАЊЕ НА ПРВИОТ ГОЛЕМ ДУХОВЕН МАКЕДОНСКИ ДОМ НА СИТЕ МАКЕДОНЦИ ВО ТОРОНТО

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонско сонце“ ќе претставиме дел од висината за првата македонска православна црква…