ОД ИЗРАЗОТ ОБЛАК ШТО СЕ ПОВРЗУВА СО БОЖЈАТА СЛАВА – ДО ИМЕТО КИСЕЛИНА – БИБЛИСКИ РЕЧНИК

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонско Сонце“ ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку…