МАСЛИНОВАТА ГОРА И ЕРУСАЛИМ

Ерусалим е распослан на неколку суви, вжештени и безводни ридишта со што доминира над сета околина. Многубројните…