За најсилниот Македонец – борачот Тодор Јурукот од Крстоар

НАЈСИЛНИОТ МАКЕДОНЕЦ – БОРАЧОТ ТОДОР ЈУРУКОТ ОД КРСТОАР ( од списите за корените на семејството Видановски…