Првиот Библиски речник на македонски јазик

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонско сонце“ ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите,…