Интервју со големиот бизнисмен и македонски патриот – Ѓорѓија –Џорџ Атанасоски

Јунакот од оваа моногравско дело, Ѓорѓија –Џорџ Атанасоски постојано се залага и така дејствува, за неопходноста…