Богатото минато, а и сегашност на древната Македонска земја

Во 2020 година се навршија 55 години од осветувањето на првата македонска православна црква “Свети Климент…