Лефтер Методиев-Манче – Македонец во светот

Лефтер Методиев-Манче е познат светски естетски хирург, трансплантер и универзитетски професор. Тој е еден од малите…