КОРЕНИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЈАНОВСКИ ОД ВЕЛУШИНА

Монографијата „Јановски“ е дело за познатото семејство од Канада, чиј дедовски корени се од селото Велушина, Битолско.…