КОИ БИЛЕ ВЕНЕТИТЕ ВО АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА?

Според Пешиќ Венетите биле поморски и речни трговци, кои го рашириле писмото кон Етрурците уште на…