За Исусовите страдања …

Основно значење на зборот црква е „народ“. Црквата е народ Божји повикан да го сознае живиот…