Од Идол до Иродијата – зборови од библискиот речник

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонско Сонце“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините… кои…