„Жална и тажна Македонија“

На 25 март и 1 април 2016 година Гојко Јаковлевски, алиас Гојко Делчев Рафкин – Гоце…