Од Ерусалим до Ерихон

Ерусалим, обично христијаните го нарекуваат град на смртта и победата, а Израел земјата на големите настани…