Приказни од Балканот и Македонија: “Еолци – кралеви на Спарта”

ЕОЛЦИ – КРАЛЕВИ НА СПАРТА Тиндареј и неговата сопруга Леда, ќерка на етолскиот крал Тестиј, имале двајца…