Експедицијата на Аргонаутите

Јасон веднаш по разговорот со Пелиј ги отпочнал подготовките за одење во Колхида. Со Хироновата и…