ЛИЧНОСТИ ОД ПРЕСПА: Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ ОД РЕСЕН – РЕКТОР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

Еден од видните Преспанци е, секако професор д-р Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот „Свети Кирил и…