Д-р Коте Тасевски – специјалист за болести на забите

Примариус д-р Коте Тасевски е личност која со исклучителна работливост и инвентивност го создаде „ЕНДОМАК“, еден…