Приказни од Балканот и Македонија – Хесперидините градини

ХЕСПЕРИДИНИТЕ ГРАДИНИ Задача на Херакле била на Евристиј да му донесе плод од златното јаболково дрво,…