„Библискиот речник“: од деветтиот месец од еврејскиот календар –Кислев, до Крштевање,

Во ова продолжение за читателите  ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини…кои се во „Библискиот…