Весникот “Македонска Нација” ( 1971-1990 ) – Минхен

85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ  Според информациите од бројни документи…