СВЕТЛЕ (СТИВ) СТАМЕВСКИ – МАКЕДОНСКИ БИЗНИСМЕН ВО САД

ДЕЛ ОД ИСЕЛЕНИЧКАТА САГА НА СВЕТЛЕ (СТИВ) СТАМЕВСКИ  Во ова продолжение ќе  претставамдел од приказната за Светле…