БУДИНИ, СИГИНИ, СИНГИ, ТРИБАЛИ, ДАРДАНИ И ПЕОНИ – БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА

БУДИНИ, СИГИНИ, СИНГИ, ТРИБАЛИ, ДАРДАНИ И ПЕОНИ  Будини За скитското племе на Будините, Херодот22 вели дека тоа…