Ерусалим и Охрид – Градовите на вечноста

Ерусалим е најсветиот град во јудаизмот, и претставувал најголемиот духовен центар на Евреите во 10 век…