Десетгодишнина од основањето на Фондацијата “Атанас Близнаков”

Наша работа не е да гледаме што се надзира во далечината, туку она што е јасно…