Која е генезата на денешните Македонци?

Според еден Извештај на швајцарскиот институт за генетика „иГенеа“ (извршен директор Imna Pazos), во студијата: Geneologie…