Библиски Речник – од Агрипа – Ирод Агрипа Први, внукот на Ирод, до Алегориското објаснување на Библијата 

Во ова продолжение за читателите на  Македонско Сонце,  ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографски термините… кои…