Вестите за Кирил и Методиј според италијанската легенда

ВЕСТИТЕ ЗА КИРИЛ И МЕТОДИЈ СПОРЕД ИТАЛИЈАНСКАТА ЛЕГЕНДА На 14 февраури 869 година во Рим починал…