Вера Вржовска Петревска – Македонка од дијаспората вљубена во пишаниот збор

Името и делото на Вера Вржовска – Петревска  е тесно поврзано со Литератуеното друштво „Браќа Миладиновци“…