Археолошкиот локалитет „Велушката Тумба“

Поврзаноста на браќата Јановски со родното село е голема. Така, во разговорите за „Велушката Тумба“ и другите…