ДУХОВНО – НАЦИОНАЛНОТО ЖИВЕЕЊЕ ВО ВЕЛУШИНА, БИТОЛСКО

Велушина, несомнено, е единственото село во регионот со четири цркви и еден манастир, што претставува своевидна…