Бошко Рајчовски – Пелистерски и неговата семејна монографија

„МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ – САД Автобиографско дело за Бошко Рајчовски-Пелистерски е печатено двојазично – на македонски…