„Библиски речник“: од Антиохија – главниот град на Сириа, до Аскеназ – внукот на Јафет

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонско сонце “ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините……