„Библискиот речник“: од Александар Македонски, основачот на царството на античките Македонци до Антиливан– гората што се протега паралелно со Либан

Во ова продолжение за читателите на „Македонско Сонце“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините… кои се…