"Makedonsko Sonce" Vi go nudi celoto izdanie na Internet so pretplata. Za podetalni informacii za pretplatata pritisnete ovde.

Slobodni za ~itawe se onie stranici koi se ozna~eni so (slobodno)!


   Br. 294 - 11/02/2000

EKSKLUZIVNO: TEROR-TURIZAM

Ili ako sakate pove}e turizam na terorot, bidej}i terorot e ona {to gi do~eka gr~kite turisti, pri nivniot neodamne{en prestoj na Popova [apka. Grupata be{e sostavena od vidni li~nosti od Solun, me|u koi se nao|a{e i {efot na policijata od ovoj grad, direktorot na fabrikata "Nestle" i drugi vidni li~nosti, zaedno so svoite semejstva. Lu|eto do{le, me|u drugoto, da se zapoznaat so na{ite ubavini, a neminovno i so nas.

                       

Komentar

Na{ite vo svetot

Kriminal

  • Agencija "Hepi Valentajn turs", LTD - Solun TEROR - TURIZAM Atanasios Iliadis, Direktor

Aferi

Intervju

Sostojbi

Medicina

Kratovo

MEDIJA MONITOR

Istorija

Forum

Verata na{a Risjanska

PISMA

Kultura

Sport

Soveti

Copyright 2000 "MAKEDONSKO SONCE"