Преспа во минатото и сега – за Голем Град и за Цар Самоил

ПРЕСПА ВО МИНАТОТО И СЕГА – ГОЛЕМ ГРАД И ЦАР САМОИЛ За Преспа е карактеристично што таа,…

ПРЕСПАНСКО-ПЕЛАГОНИСКА ЕПАРХИЈА

ПРЕСПАНСКО – ПЕЛАГОНИСКА ЕПАРХИЈА Предводена од митрополитот г. Петар. Влатко Миленкоски 55 7000 Битола поштенски фах…