РАЗЛИЧНИ РАБОТНИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА ЛУ ВЛАШО ВО ОХАЈО (12)

ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „ЛУ  ВЛАШО – АМЕРИКАНСКИ СИН НА МАКЕДОНИЈА“ Немаше курсеви по компјутерски науки на…

СПИСАНИЕТО „СВ. КЛИМЕНТОВО СЛОВО“ И ВЕСНИКОТ „ДЕНЕС“ – ЗНАЧАЈНИ ГЛАСИЛА ВО АВСТРАЛИЈА (12)

ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ (ТРЕТ ДЕЛ) НА СЛАВЕ КАТИН  Преку информативните гласила во новите средини Македонците ги…

ЕДЕН ДЕН СО КРАЛИЦА НА ПЕСНАТА ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – III ДЕЛ

ЕДЕН ДЕН СО КРАЛИЦА НА ПЕСНАТА  ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – III ДЕЛ  Во третото продолжение…

ДЕЛ ОД РАБОТНИОТ ВЕК НА ЛУ ВЛАШО ВО ХОБАРТ (11)

ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „ЛУ  ВЛАШО – АМЕРИКАНСКИ СИН НА МАКЕДОНИЈА“ Се запознав со Хомер Финфрок, менаџерот…

ФАКУЛТЕТСКИ ОБРАЗОВАНИОТ ЛУ ВЛАШО ЈА ОТПОЧНА РАБОТНАТА КАРИЕРА (10)

Работев во одбори – Советодавниот совет на Факултетот за сметководство, Советодавниот одбор на библиотеката, Советодавниот одбор…

ЕДЕН ДЕН СО КРАЛИЦА НА ПЕСНАТА  ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – II ДЕЛ

ЕДЕН ДЕН СО КРАЛИЦА НА ПЕСНАТА  ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – II ДЕЛ Во ова продолжение за…

ВО ЧЕСТ НА СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ОД 1944 ДО 1965 ГОДИНА (10)

ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „ВО ЧЕСТ НА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ОД Д-Р ВЕРА СТОЈЧЕВСКА – АНТИЌ И СЛАВЕ…

ВЕСНИКОТ „АВСТРАЛИСКИ МАКЕДОНСКИ НЕДЕЛНИК“ НАЈЗНАЧАЈНО НЕДЕЛНО ГЛАСИЛО ВО АВСТРАЛИЈА (11)

ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ (ТРЕТ ДЕЛ) НА СЛАВЕ КАТИН  Преку информативните гласила во новите средини…

Промоција на книгата „Ѓорѓи Доневски – доајен во зачувувањето на фолклорното творештво од Егејска Македонија“

Промоција на книгата „Ѓорѓи Доневски – доајен во зачувувањето на фолклорното творештво од Егејска Македонија“ од…

ЕДЕН ДЕН СО КРАЛИЦА НА ПЕСНАТА ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – I ДЕЛ

Илустрираното  монографско дело „55 години Есма со нејзината песна “ на авторот Славе Катин, издадена во…