ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „ЕСМА“ НА СЛАВЕ КАТИН

Во оваа прилика ќе претставиме некои од карактеристиките на домот на Есма. Имено, треба да се…

ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „ВО ЧЕСТ НА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ОД Д-Р ВЕРА СТОЈЧЕВСКА – АНТИЌ И СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ – КАТИН

Во 1969 година Македонската православна црква, македонската држава и македонскиот народ достојно го одбележаа 1100-годишниот јубнлеј…

МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ (14)

ДЕЛ ОД ПУБЛИКАЦИЈАТА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ (ТРЕТ ДЕЛ) НА СЛАВЕ КАТИН Македонците во САД и Канада имаат…

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВЕЕЊЕТО И ОБЛЕКУВАЊЕТО НА ЕСМА – II ДЕЛ

МОНОГРАФИЈАТА „ЕСМА“ НА СЛАВЕ КАТИН  Исто така и во вториот дел од продолжението ќе се обидеме…

КОН МАНИФЕСТАЦИЈАТА „ВО ЧЕСТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО РИМ“

ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „ВО ЧЕСТ НА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ОД Д-Р ВЕРА СТОЈЧЕВСКА – АНТИЌ И СЛАВЕ…

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВЕЕЊЕТО И ОБЛЕКУВАЊЕТО НА ЕСМА – I ДЕЛ

Во овој дел од продолжението ќе се обидеме да доближиме дел од стилот на живеењето што…

СТРАНСКИ УЧЕСНИЦИ НА ПРОСЛАВАТА НА 1050-ГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА НА СВЕТИ КЛИМЕНТ 0ХРИДСКИ (12)

ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „ВО ЧЕСТ НА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ОД Д-Р ВЕРА СТОЈЧЕВСКА – АНТИЌ И СЛАВЕ…

ДЕЛ ОД РАБОТНИОТ ВЕК НА ЛУ ВЛАШО ВО ХОБАРТ (11)

ДЕЛ ОД МОНОГРАФИЈАТА „ЛУ  ВЛАШО – АМЕРИКАНСКИ СИН НА МАКЕДОНИЈА“ Се запознав со Хомер Финфрок, менаџерот…

ФАКУЛТЕТСКИ ОБРАЗОВАНИОТ ЛУ ВЛАШО ЈА ОТПОЧНА РАБОТНАТА КАРИЕРА (10)

Работев во одбори – Советодавниот совет на Факултетот за сметководство, Советодавниот одбор на библиотеката, Советодавниот одбор…

ЕДЕН ДЕН СО КРАЛИЦА НА ПЕСНАТА  ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – II ДЕЛ

ЕДЕН ДЕН СО КРАЛИЦА НА ПЕСНАТА  ЕСМА РЕЏЕПОВА – ТЕОДОСИЕВСКА – II ДЕЛ Во ова продолжение за…