СВЕШТЕНОСЛУЖИТЕЛИТЕ – ДЕЛ ОД ЦРКОВНОТО, ДУХОВНОТО И НАЦИОНАЛНОТО ЖИВЕЕЊЕ – ДЕЛ II

Во продолжение ги даваме и другите свештенослужители кои во триесетгодишниот период, од 1962 до 1992 година,…

САД

UNITED STATES   †ST. CLEMENT OF OHRID – 76 Overlea Blvd., Toronto, ON – M4H 1C5…

Канада

Macedonian Churches CANADA †ST. CLEMENT OF OHRID – 76 Overlea Blvd., Toronto, ON – M4H 1C5…