Актуелности

ПАЛЕОГЛОСОЛОГИЈАТА НА БАЛКАНОТ

    А. Шкокљев-Дончо   Академик А. Шкокљев - Дончо и Славе Катин ОД ПАНОНИЈА ДО ЕГЕЈ ДЕЛ 28 ПАЛЕОГЛОСОЛОГИЈАТА НА БАЛКАНОТ Историските податоци кои би се користеле за проучување на...

МИГРАЦИЈА НА ДОРЦИТЕ (ХЕЛЕНИТЕ) ВО ПЕЛАЗГИЈА

Академик А. Шкокљев-Дончо и Славе Катин ОД ПАНОНИЈА ДО ЕГЕЈ ДЕЛ 27     Според археолошките наоди (Герашанин, 1988 г.; Гавела , 1988 г.; Папаставро, 1972 г.), преодот од...

УЧИТЕЛОТ И РЕВОЛУЦИОНЕР ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ – КРСТОАРЕЦ (I ДЕЛ)

Во селото Крстоар се родени голем број непознати и познати личности кои на свој начин дале свој придонес на македонското минато, сегашност и иднина....