Актуелности

Реџиналд Џорџ Артур де Бреј

АКАДЕМИКОТ РЕЏИНАЛ ДЕ БРЕЈ – СЛАВИСТ И ГОЛЕМ ПРИЈАТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

  Реџиналд Џорџ Артур де Бреј беше угледен славист, поет, македонист, научник, кој во своите трудови има пројавено интерес за изучување на области од повеќе...

ВОСТОЛИЧУВАЊЕ НА ПРВИОТ АМЕРИКАНСКО –КАНАДСКО – АВСТРАЛИСКИОТ МИТРОПОЛИТ ГОСПОДИН КИРИЛ

  Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонско сонце“ ќе претставиме дел од висината за првата македонска православна црква “Свети Климент Охридски“ во Канада, стожерот на...

ЃОРЃИ ЈАНОВСКИ – СТОЛБОТ НА СЕМЕЈСТВОТО ЈАНОВЦИ

По завршувањето на Првата светска војна, братучедите од третото колено, Ѓорѓи (1907) и Ристо (1911) Јановски, биле испратени на школување во Француското училиште во Битола. За кусо...