Актуелности

ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО – АЛЕК ПЕТЛИЧКОВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК НА...

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО КАНАДА Алек Петличков ја има истата судби­­­­на како голем број Македонци во светот, особено оние кои имаат потекло од...

ЉУБОЈНО – РАСАДНИК НА ВИСОКООБРАЗОВНИ КАДРИ – ДЕЛ II

Голем број љубанци кои заради своите постигнувања на национално и општествено поле, потоа во политиката, образованието, науката, дипломатијата, културата, публицистиката, спортот и други гранки...

СОЊА ЛОЗАНОВСКА – ПОЕТЕСА, ПУБЛИЦИСТ, ЕСТРАДЕН УМЕТНИК И ГЛАВЕН УРЕДНИК НА ВЕСНИКОТ „МАКЕДОНИЈА“

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО КАНАДА  Соња Лозановска е позната во македонската културна и поширока јавност, а со својот весник „Македонија“ има посебно место...