Актуелности

ПЕЛАШКО-ЕОЛСКА АТИНА – ДЕЛ II

Меѓу најпознатите братства на Нелеидите од Пил во Атина спаѓаат Кодридите, Пизистратидите, Алкомеонидите и Пајонидите. Кодридите својот патроним го добиле од Кодра, митскиот крал на Атина,...

ПОКЛОНЕНИЈА ПРЕД ГРОБОТ НА СВ. КИРИЛ ВО РИМ   

Во текот на значајното четврто поклонение на гробот на свети Кирил во Рим, митрополитот Кирил, срдечно ги поздрави присутните и притоа меѓу другото, рече: „Со...

Инвестициите на Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Рафкин – Гоце Македонски

85 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ На Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Рафкин – Гоце Македонски Македонија му е и верба...