Актуелности

balkanska ]eogravska konfiguracija

Ѓеогравската конфигурација на Балканот

  Врз општествено-економските односи на праисторискиот Егеј многу влијаела географската конфигурација и еколошките промени на Балканскиот Полуостров. Во геолошките процеси на формирање на земјината кора,...
рада видиновска - поезија

Израз на поетските чувства на Рада Видиновска

Монографското дело „Семејството Видинивски“ на Славе Катин, а во издание на Книгоиздателството „Македонска искра“, од Скопје, 2019, 1-445 (на англиски и македонски) е посветено на...

Д-р Коте Тасевски – специјалист за болести на забите

Примариус д-р Коте Тасевски е личност која со исклучителна работливост и инвентивност го создаде „ЕНДОМАК“, еден од препознатливите брендови во Република Македонија. Тој е...